Van véleményed?

Publikálva: 2017. február 6.
 

Most elmondhatod. Várjuk írásban

Tisztelt Sporttárs!

 

 

Az Elnökség 2017. január 6-án megtartott közgyűlésen kapott mandátumával élve, az elmúlt időszakban a FMKVSZ elnöksége több alkalommal tartott megbeszélést, egyeztetést a kijelölt rendező partnerekkel, a 2017-ben Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi versenyekkel kapcsolatban. Tekintettel a résztvevő felek kérésére, az eddigi gyakorlatunkkal ellentétesen, - tiszteletben tartva a kérésüket -, amíg a végleges megállapodások meg nem születnek, nem kommunikáljuk a folyamatban lévő egyeztetések eredményét. Ez ügyben kérjük szíves megértéseteket.

 

A végleges megállapodások előtt, jelenleg arról tudunk tájékoztatni benneteket, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. egyik ajánlatát elfogadtuk, ennek a részleteinek a kidolgozása, valamint a FITASC-al történő elfogadtatása folyamatban van. A Pronobiscum Zrt. vezérigazgatójával szóban elköteleztük magunkat a további közös együttműködés mellett, de ezen megállapodás pontosítása, valamint írásba foglalása még nem történt meg.

 

Reményeink szerint mindkét rendező partnerünkkel történő végleges megállapodásról mielőbb tudunk benneteket értesíteni. Természetesen az egyeztetések lezárása után, kronológiai sorrendben, tárgyilagosan közzétesszük, hogy és milyen formában jutottunk el a megállapodásokig.

 

Az FMKVSZ új elnöksége számos vállalásra tett ígéretet a megválasztásakor. Ezen feladatok előkészítésével kapcsolatban már többször egyeztettünk. 2017. február 10-én tartandó elnökségi ülésünkön több feladattal kapcsolatosan szeretnénk döntést hozni, amely döntések előkészítéséhez kérjük szíves közreműködéseteket, várjuk a segítségeteket.

 

Álláspontunk szerint a demokratikus, több nézőpontot figyelembevevő döntési mechanizmus kialakításához szükség van szakosított bizottságok létrehozására. Formailag összhangban az FMKVSZ érvényben lévő Alapszabályával számos, az elnökség munkáját segítő bizottság megalakítását tervezzük.

 

Az alábbiakban felsorolt bizottságokra érkezett már korábban javaslat:  

-          Technikai Bizottság.

-          Szakmai Bizottság.

-          Bírói Bizottság.

-          Koronglövők Bizottsága (érdekképviselete).

-          Állandó Tanácsadó Testület

 

A fenti bizottságok száma, kialakítása eltér a korábban megszokottól, ezért kérjük szíves észrevételeiteket, javaslataitokat a kialakítandó bizottságok céljára, hatáskörükre, feladataikra, valamint várjuk a konkrét javaslatokat a személyi összetételre is.

 

Az alábbiakban összefoglalom a Bizottságokhoz kapcsolódóan érkezett eddigi javaslatokat:  

 

A Technikai Bizottság feladata:

-          versenyhelyszínek minősítésének előkészítése (egységes mérés feltételeinek megteremtése),

-          kritérium rendszer kialakítása, évente történő felülvizsgálat,

-          javaslattétel az Elnökség számára a versenyhelyszínek besorolására a kritériumrendszer alapján

-          koronglövő szabályzat(ok) előkészítése,

-          versenyhelyszíneken pályák átvétele.

 

A Szakmai Bizottság feladata:

-          megvizsgálni a lehetőségét más lövész szövetségekkel való együttműködésre,

-          válogatottság feltételeinek kidolgozása, kritériumok meghatározása,

-          válogatott személyi összetételre vonatkozó javaslat készítése az Elnökség részére,

-          versenyrendszer fejlesztésre vonatkozó javaslatok kidolgozása,

-          versenynaptár kialakítási elveinek meghatározása,

-          a pályaépítők munkájának értékelése,

-          az Országos Bajnokságok pályaépítésének a felügyelete, a versenypályák átvétele, együttműködésében a Technikai Bizottság kiküldöttjével

-          új versenyformák, esetleg szakágak kialakítása, ezek számára versenyrendezésekre javaslat megfogalmazása.

 

A Bíró Bizottság feladata:

-          bírók képzése,

-          újak kiválasztása, betanítása, felkészítése,

-          delegálás a szövetségi (FITASC/FMKVSZ) versenyekre.

 

A Koronglövők Bizottsága (érdekképviselet) feladata:

-          folyamatos és direkt visszajelzések biztosítása az Elnökség részére az FMKVSZ működésével, a versenyekkel, pályaépítőkkel, bírói és versenyrendezői teljesítményekkel kapcsolatban,

-          javaslattétel a versenyzői kategóriák szabályaira vonatkozóan.

 

Az Állandó Tanácsadó Testület létrehozásának motivációja:

-          Többen úgy ítélik meg, hogy a jelenlegi sportolok, a szövetség és a versenyrendező partnereink között megosztottság van. Nem mindig találkozik a versenyrendező és a versenyzők véleménye, érdekeik.

-          A testületben olyan sporttársak, versenyrendezők, klubvezetőket képzeltek el, akik a Szövetség életére, korábbi működésére rálátással rendelkeznek, jelentős sportolói, esetleg versenyrendezői tapasztalattal bírnak és képesek javítani a döntés-előkészítések minőségét a Szövetség életét jelentősen befolyásoló témákkal kapcsolatban.   

 

Ahogy az előbbi felsorolásból is kiderül, több ponton is lehet átfedés a bizottságok célja, hatásköre és feladati között. Ezért nem feltétlenül ragaszkodunk ennyi bizottság létrehozásához, de a döntések előtt sokat jelentene az Elnökség számára a véleményetek, hogy minél több szempont figyelembe vételével, minél körültekintőbben előkészített döntéseket hozhassunk meg.

 

A fentiekben leírtakra figyelemmel, tisztelettel várjuk véleményeteket, észrevételeiteket, javaslataitokat 2017. február 10-én, 15:00 óráig az fmkvszfotitkar@gmail.com e-mail címre, vagy bármelyik elnökségi tag elérhetőségeire.  

 

Segítő közreműködéseteket köszönve,

az FMKVSZ Elnöksége nevében

 

Tisztelettel:

 

Pesti József

alelnök